درباره ما

عطاری ملکی در زمینه گیاهان دارویی از سال 1347 تا کنون در خدمت شما بوده و به یاری شما خواهد ماند.اما این بار باتوجه به نیاز های مشتریان گرامی و نیاز جامعه به خرید های غیر حضوری و روند روبه رشد تجارت الکترونیک در دنیای امروزی تصمیم بر این است زین پس از طریق درگاه های مجازی عطاری ملکی به ارائه خدمات و نیاز های مشتریان پاسخ داده میشود.