تخم شربتی

۴۰,۰۰۰ تومان

تخم شربتی پاک شده و درشت مخصوص