تخم شربتی

۶۰,۰۰۰ تومان

تخم شربتی پاک شده و درشت مخصوص