تخم شربتی

۶۵,۰۰۰ تومان

تخم شربتی پاک شده و درشت مخصوص