روغن کنجد(پرس سرد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان

کنجد ایرانی